Kontakt

Urząd Miejski w Białej Piskiej
ul. Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska
Tel. 87 424 13 50
Fax. 87 424 13 51
e-mail: sekretariat@bialapiska.pl

Biuro Rady Miejskiej w Białej Piskiej
ul. Plac Adama Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska
Tel. 87 424 13 56
Fax. 87 424 13 51
e-mail: rada@bialapiska.pl